Upisi na redovne preddiplomske stručne studije

Konačne rang liste za upis na preddiplomske stručne studije – jesenski rok, državna matura ak.god. 2017/18:

Konačna lista za upis redovni STRUČNI STUDIJ GRADITELJSTVA u ak.god. 2017-18 jesenski rok.pdfKonačna lista za upis na redovni STRUČNI STUDIJ ELEKTROTEHNIKE – državna matura – jesenski rok ak.god. 2017/18

Obavijest s raspoloživim mjestima preko državne mature u jesenskom roku:

Raspoloživa mjesta preko državne mature u jesenskom roku

Odluke o završetku upisa na redovne preddiplomske stručne studije:

Odluka o završetku upisa na preddiplomski stručni studij MEHATRONIKE.pdfOdluka o završetku upisa na redovni preddiplomski stručni studij ELEKTROTEHNIKE.pdfOdluka o završetku upisa na redovni preddiplomski stručni studij INFORMATIKEOdluka o završetku upisa na redovni preddiplomski stručni studij GRADITELJSTVA

Obavijest o otvaranju jesenskog roka:

odluka - jesenski - redovni GRO - 17-18

Konačne rang liste za upis na preddiplomske stručne studije:

Konačna lista za upis na redovni STRUČNI STUDIJ INFORMATIKE u ak. godinu 2017/18Konačna lista za upis na redovni STRUČNI STUDIJ RAČUNARSTVA u ak. godinu 2017/18Konačna lista za upis na redovni STRUČNI STUDIJ MEHATRONIKE u ak. godinu 2017/18Konačna lista za upis na redovni STRUČNI STUDIJ GRADITELJSTVA u ak. godinu 2017/18Konačna lista za upis na redovni STRUČNI STUDIJ ELEKTROTEHNIKE u ak. god. 2017/2018.

Natječaj:

Natječaj za upis studenata u prvu godinu redovitih preddiplomskih stručnih studija ak.god. 2017/2018

Informacije o upisima

Tehničko veleučilište u Zagrebu prihvatilo je državnu maturu kao osnovni preduvjet za upis studenata na svoje studijske programe, počevši od akademske godine 2010/11. Rang-lista za upis na studij sastavlja se prema bodovima koje prijavljeni kandidati ostvare na temelju sljedećih kategorija:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi (osnovna razina)

c) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća

Maksimalan broj bodova, koje prijavljeni kandidati mogu ostvariti u svim studijskim programima, je 1000.

Pravo na upis imaju pristupnici koji se nalaze na rang listi utvrđenoj od strane AZVO, do popunjenja upisne kvote. Rang liste studenata koji imaju pravo na upis na pojedini stručni studij zajedno s pozivom na upis bit će objavljene na internet stranici, te na oglasnim pločama.

Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali, gube pravo na upis.

Za upis se obvezno prilažu:

a) preslika domovnice;

b) rodni list s OIB-om;

c) svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i potvrda o položenom ispitu državne mature.

Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžbi, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (Zagreb, Donje svetice 38);

d) dokaz o uplati troškova upisa u visini od 250 kn

e) kopija osobne iskaznice uz predočenje originala;

f) OIB broj (ako nije na rodnom listu)

g) jedna fotografija (4 cm x 6 cm).

Prijelaznici s drugih visokih učilišta

Prijelaznik je student koji prelazi iz statusa studenta sa jednog studija u status studenta na drugi studij. Prijelaz je moguć isključivo prije početka nastave u zimskom semestru. O prijelazu sa studijskog programa unutar TVZ-a ili nekog drugog srodnog visokog učilišta, odlučuje prodekan za nastavu i studente, na temelju obrazložene molbe studenta. Student molbu za prijelaz predaje u studentsku službu najkasnije do 10. srpnja, a kompletnu dokumentaciju do tjedan dana prije kraja upisnog roka u neparni (zimski) semestar. Uz molbu se prilaže ovjeren prijepis ocjena s definiranim statusom studenta studija kojeg je do sada pohaĎao, ovjeren sadržaj položenih kolegija, te dokaz o državljanstvu. U slučaju da se prijelaz odobri, u rješenju će biti i popis kolegija čija se ocjena i ECTS bodovi priznaju. Broj prijelaznika ograničen je upisnim kvotama TVZ-a.

Student može samo jednom prijeći s jednog visokog učilišta na neki od stručnih studija TVZ-a.

Student prijelaznik, upisuje se kao i redoviti student za osobne potrebe i taj status zadržava do kraja studija.

U nastavku je objavljena odluka o minimalnim uvijetima za prijelaz na redovite i izvanredne stručne studije INRO odjela.
Dokumentacija za prijelaz predaje se u studentskoj službi u uredovno vrijeme.
Potrebno je predati
1. molbu (napisanu kroz obrazac dostupan na http://moj.tvz.hr/studijrac/prikaz/molbe)
2. dokaz o uplati troškova molbe od 500 kn, (a prema podacima navedenim na linku http://moj.tvz.hr/studijrac/prikaz/molbe, ispod molbe)
3. prijepis ocjena
4. nastavni plan i program po kojem ste studirali
5. kopija domovinice (može biti i e-dokument)

Odluka prelaznici redoviti 2017_18

Detaljnija pravila upisa ovise o odabranim smjerovima. Na TVZ-u možete odabrati neke od slijedećih smjerova:

TVZ.hr koristi kolačiće(cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice. Više o kolačićima pročitajte ovdje.
Prihvaćam
x