Javne informacije

Službenik za informiranje:

Irena Jurkić Leković, dipl. iur.

Tel: 5603-922, e -mail adresa: pristup-informacijama@tvz.hr

Godisnje_izvjesce.pdfZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJEZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJAZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

“Korisnik (podnositelj zahtjeva) ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.
Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište te u slučaju podnošenja zahtjeva za ponovnu uporabu inormacija i sljedeće podatke: informacije koje želi ponovno upotijebiti, način na koji želi primiti sadržaj navedenih informacija te svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti inormacije ( komercijalna ili nekomercijalna svrha)
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.”
Na podnesene zahtjeve ne naplaćuje se naknada, osim u slučajevima provjere vjerodostojnosti izdanih javnih isprava za koje se naplaćuje naknada sukladno odluci Upravnog vijeća.

TVZ.hr koristi kolačiće(cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice. Više o kolačićima pročitajte ovdje.
Prihvaćam
x