Redoviti preddiplomski stručni studij graditeljstva

Ishodi preddiplomskih stručnih studija TVZ

Ishodi stručnog preddiplomskog studija graditeljstva

Stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/ inženjerka građevinarstva (bacc. ing. aedif.)

Trajanje: tri (III) akademske godine – šest (VI) semestara

ECTS bodovi: 180

Teaching programme for Undergraduate professional study in Civil Engineeringgra1213eng_npp

Temeljna svrha Stručnog studija graditeljstva je obrazovanje visokostručnih kadrova u graditeljstvu, profi l koji u najvećoj mogućoj mjeri odgovara potrebama građevinskoga gospodarstva. Nastava je usmjerena na stjecanje stručnih znanja u svezi s objektima, tehnologijom izvedbe i organizacijom građenja. Posebna se pozornost posvećuje praktičnom dijelu nastave, a to su konstrukcijske vježbe, samostalna izrada programa, obično u obliku projektnih zadataka, te terenska nastava i stručna praksa koja se povezuje sa završnim ispitom. Nastava je pripremljena tako da omogući završnost studija i neposredno uključivanje u radne procese vezane za graditeljstvo. Po završetku studija student je u prvome redu osposobljen za izvođenje objekata, jer tijekom školovanja stječe visokostručne vještine i znanja o građevinskim objektima, zatim znanja i vještine iz područja tehnologije građenja, organizacije gradilišta, kontrole i osiguranja kvalitete, kontrole namjenskoga trošenja sredstava, građevinske regulative, zaštite okoliša i drugo.

Prva su tri semestra zajednička, a sljedeća se tri semestra nastava organizira u četiri usmjerenja: Visokogradnja i Niskogradnja te novija dva usmjerenja: Građevinsko poduzetništvo i Okoliš u graditeljstvu. Potreba za usmjerenjem Građevinsko poduzetništvo svakim je danom sve veća zbog ubrzana razvoja graditeljskog gospodarstva. Okoliš u graditeljstvu usmjerenje je kojim se uključujemo u sve naglašeniji trend skrbi o okolišu. Mislimo da radikalne promjene odnosa prema konfl iktu razvitka i okoliša moraju imati odraza i u visokom obrazovanju, te da tradicionalnim disciplinama moramo dodati okolišne i socijalne sastavnice. Budući graditelji koji će slušati ovu skupinu predmeta dobit će znanja potrebna za djelovanje u struci i komuniciranje s drugim stručnjacima za zaštitu i očuvanje okoliša. Kako je studij graditeljski, posebni je naglasak na zaštiti voda i vodnog okoliša. Sustavima zaštite voda i okoliša daje se sve veća važnost i u njega se ulažu sve veća financijska sredstva, pa vjerujemo da ćemo ovim studijskim programom osposobiti stručnjake nužno potrebne i danas i, još više, u budućnosti.

Graditeljski odjel surađuje s vodećim tvrtkama hrvatskoga graditeljstva. Vrhunski stručnjaci iz IGH Zagreb, Hrvatskih voda i Elektroprojekta važan su i sastavni dio kod izvođenja nastave. Ujedno treba istaknuti i sudjelovanje stalnih nastavnika Graditeljskog odjela u građevinskom gospodarstvu, uglavnom na poslovima konzaltinga, projektiranja i revizije važnih objekata. Ovakva dvosmjerna suradnja omogućuje stalan kontakt nastavnika i studenata s gospodarstvom, čime se omogućuje uvid u aktualne probleme i iskustva graditeljske prakse.

Uključenost nastavnika u gospodarstvo i osmišljena organizacija programa omogućuju našim studentima zaposlenje odmah nakon završetka studija. Završetkom studija na usmjerenjima Niskogradnja i Visokogradnja, naši se studenti zapošljavaju u tvrtkama kao što su Hrvatske željeznice, Hrvatske ceste i Hrvatske vode, u većim graditeljskim tvrtkama kao što su GP Tehnika, GP Industrogradnja, GP Viadukt i GP Hidroelektra, u mnogim srednjim i malim poduzetničkim tvrtkama, te u komunalnim poduzećima i upravi.

Na TVZ-u pripremili smo i izvodimo nastavu za već drugi naraštaj na Specijalističkim diplomskim politehničkim stručnim

studijima koji će omogućiti studentima stručnoga studija graditeljstva nastavak studija. Otvaranjem suradnje s drugim visokim učilištima omogućujemo pokretljivost naših studenata. Do sada je na Graditeljskom odjelu TVZ-a diplomiralo 579 inženjera.

TVZ.hr koristi kolačiće(cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice. Više o kolačićima pročitajte ovdje.
Prihvaćam
x