Izvanredni preddiplomski stručni studij elektrotehnike

Ishodi preddiplomskih stručnih studija TVZ

Ishodi stručnog preddiplomskog studija elektrotehnike 

Prolaznost i uspješnost na Stručnom studiju ELO 2013-2014 Stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehnike (bacc. ing. el.) Trajanje: tri (III) akademske godine – šest (VI) semestara ECTS bodovi: 180 Osnovni cilj Izvanrednog stručnog studija elektrotehnike je školovanje inženjera elektrotehnike za samostalno obavljanje poslova projektiranja, konstruiranja, ispitivanja, servisiranja i održavanja elektroenergetskih uređaja, postrojenja i procesa. Završeni inženjeri imaju šansu zaposliti se u javnim poduzećima, industriji, brodogradilištima, školama, bolnicama, predstavništvima, projektnim organizacijama, laboratorijima, državnim ustanovama te privatnim tvrtkama. Studenti imaju na raspolaganju dobro opremljene laboratorije za slijedeće grupe kolegija: računala, telekomunikacije, optičke komunikacije, osnove elektrotehnike i mjerenja, računalne mreže, transformatori, električni strojevi, automatika i upravljanje, elektronika te procesna računala. Studenti se potiču na kreativnost, samostalan rad, inovacije te stjecanje novih vještina, prateći sadašnje i buduće potrebe društva, a posebno gospodarstva. Studij je organiziran da omogućuje studiranje studentima koji su zaposleni da pohađaju nastavu u poslijepodnevnim satima u toku radnog tjedna, a nezaposlenim da se priključe redovnom stručnom studiju gdje se nastava odvija u toku cijelog dana. Struktura nastavnog programa određena je tako da se na prvoj studijskoj godini usvajaju osnovna znanja kroz pohađanje zajedničkih temeljnih kolegija. Na drugoj godini student bira između tri smjera:

  • Energetska elektrotehnika
  • Automatizacija i procesno računarstvo,
  • Komunikacijska i računalna tehnika.

Smjer Energetska elektrotehnika orijentiran je na područje primjene električnih strojeva i uređaja, elektroenergetskih mreža i postrojenja, elektromotornih pogona, te njihovu zaštitu, upravljanje i održavanje. Smjer Automatizacija i procesno računarstvo orijentiran je na rješavanje inženjerskih zadataka automatskog upravljanja tehničkim sustavima u industriji, gospodarstvu, transportu, trgovini, zdravstvu i dr. Smjer Komunikacijska i računalna tehnika bavi se suvremenim telekomunikacijskim, radiokomunikacijskim i računalnim sustavima, principima na kojima su zasnovani, najvažnijim područjima njihove primjene, te uvjetima međusobnog povezivanja i zajedničkog djelovanja. U završnom dijelu studija studenti obavljaju stručnu praksu u trajanju od šest tjedana i izrađuju završni rad. Mentor završnog rada pomaže studentu oko odabira izbornih predmeta, odobravanja  sadržaja i potvrđuje izvršenje stručne prakse, izdaje završni zadatak i vodi studenta tijekom izrade završnog rada. Studij završava završnim ispitom koji se sastoji od ocjene i obrane toga rada.

TVZ.hr koristi kolačiće(cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice. Više o kolačićima pročitajte ovdje.
Prihvaćam
x