Izvanredni preddiplomski stručni studij strojarstva

Ishodi preddiplomskih stručnih studija TVZ

Ishodi stručnog preddiplomskog studija strojarstva

Stručni naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica  (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka strojarstva

Trajanje: tri (III) akademske godine – šest (VI) semestara

ECTS bodovi: 180

Osnovni cilj Izvanrednog preddiplomskog stručnog studija strojarstva je obrazovanje inženjera strojarstva za samostalno obavljanje poslova projektiranja, konstruiranja, ispitivanja, vođenja i održavanja strojarskih uređaja i postrojenja.

Studij je organiziran na način da omogućuje studentima koji su zaposleni pohađanje nastave u poslijepodnevnim satima tijekom radnog tjedna. Studenti koji su u mogućnosti mogu se priključiti i grupama studenata redovnog studija mehatronike, na kojem se nastava odvija tokom cijelog dana.

Završeni inženjeri strojarstva moguosigurati uspješno funkcioniranje i ostvarenja ciljeva proizvodnih procesa, a to podrazumijeva brigu nad tehnologijom, opremom i proizvodima na mjestu njihova korištenja, od osnivanja tih proizvoda do recikliranja uništenjem, iskorištenjem materijala ili regeneracijom i povratkom u funkciju. Inženjer strojarstva može prepoznati tehničke i organizacijske probleme u proizvodnji i eksploataciji strojarskih proizvoda te predlagati načine i provoditi njihovo otklanjanje. Širinom svog temeljnog i stručnog obrazovanja inženjer strojarstva je sposoban kontinuirano pratiti najnovija tehnička, tehnološka i informatička dostignuća, usmjeren je cjeloživotnom stručnom usavršavanju. Tokom studija studentima su na raspolaganju dobro opremljeni računalni i specijalizirani laboratoriji s modernom opremom i programskim alatima. To budućim inženjerima strojarstva omogućuje stjecanje znanja i vještina s kojima će biti konkurentni na tržištu rada. U završnom dijelu studija studenti se potiču na kreativan rad i inovativna rješenja s najnovijom opremom, komponentama i tehnologijama. Kroz stručnu praksu, semestralni projekt i završni rad nastoje se obuhvatiti znanja i vještine stečene kroz studij iz područja strojarstva, te kao rezultat završnog rada isporučiti gotov prototip funkcionalnog dijela ili cjelovitog proizvoda

Preddiplomski stručni studij strojarstva ima četri usmjerenja:

  • Proizvodnja
  • Konstrukcije
  • Mehatronika
  • Termotehničko inženjerstvo

Smjer Proizvodnja orijentiran je na procese organizacije i održavanja proizvodnje.Studenti se  osposobljavaju  za izradu  tehničke, tehnološke  i ostale dokumentacije vezane za realizaciju proizvodnog naloga te su u mogućnosti  primijeniti, organizirati i provoditi postupke održavanja strojarskih konstrukcija, komponenti i postrojenja.

Smjer Konstrukcije orijentiran je stjecanje  kako teorijskih tako i praktičkih znanja potrebnih za statičku i dinamičku analizu i sintezu mehaničkih konstrukcija, analizu naprezanja i konstrukcijsko oblikovanje komponenata.

Smjer Mehatronika obrazuje studente za samostalan rad za poslove kod kojih je neophodno poznavanje strojarskih, elektrotehničkih te računalnih i informacijskih tehnologija stoga su pripremljeni za  rad u odjelima pripreme proizvodnje i održavanja mehatroničkih i sličnih elemenata i uređaja kao i za unaprjeđenje i uvođenje automatizacije u proizvodnju.

Smjer Termotehničko  obrazuje studente u području  konstruiranja ili analiziranja jednostavnijih  toplinskih  sustava objedinjujući znanja iz mehanike, termodinamike, znanosti o materijalima, mjerenja i kontrole primjenjujući suvremene inženjerske alate, vodeći računa o utjecaju termotehničkih sustava na okoliš.

TVZ.hr koristi kolačiće(cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice. Više o kolačićima pročitajte ovdje.
Prihvaćam
x