Ishodi stručnog preddiplomskog studija graditeljstva

 • PROVESTI istraživanja za potrebe planiranja i projektiranja građenja
 • PREDLOŽITI rješenja jednostavnijih građevina visokogradnje i niskogradnje
 • ISPITATI utjecaje građevina na okoliš tijekom pripreme izgradnje i korištenja
 • VODITI manja gradilišta građevina visokogradnje i niskogradnje
 • POVEZATI stečena stručna i socijalna znanja u okviru timskog rada

Usmjerenje:    GRAĐEVINSKO PODUZETNIŠTVO

 • VODITI pripremu građenja i uređenja gradilišta te izvođenje građevinskih radova na određenom gradilištu u skladu s propisima
 • PLANIRATI vrste potrebnih logističkih, tehničkih, tehnoloških i organizacijskih resursa za organizaciju i izvođenje radova na gradilištu
 • PROCIJENITI optimalnu inačicu organizacije tehnoloških i logističkih procesa građenja na gradilištu,
 • ORGANIZIRATI tehniku, tehnologiju i logistiku procesa građenja, te zaštitu na radu na gradilištu
 • IZDVOJITI i riješiti probleme pri ostvarenim radovima na gradilištu u pogledu logistike i organizacije njihova izvođenja

Usmjerenje     NISKOGRADNJA

 • PRORAČUNATI osnovne hidrološke i hidrauličke parametre
 • ANALIZIRATI geotehničke, morfološke, topografske i druge parametre
 • PREDLOŽITI rješenja jednostavnih prometnih građevina
 • PREDLOŽITI rješenja sustava vodoopskrbe i odvodnje manjih naselja, te melioracijskih i regulacijskih građevina
 • NAPRAVITI jednostavnije troškovnike i organizaciju, te voditi građenje jednostavnih građevina

Usmjerenje     OKOLIŠ U GRADITELJSTVU

 • PRORAČUNATI osnovne hidrološke i hidrauličke parametre;
 • ANALIZIRATI geotehničke, morfološke, topografske i druge parametre;
 • ANALIZIRATI stanje i predložiti mjere i koncepciju rješenja zaštite voda i vodnih ekosustava;
 • PREDLOŽITI koncepcije jednostavnih prometnih, komunalnih i ostalih građevina niskogradnje;
 • NAPRAVITI jednostavnije troškovnike i organizaciju te voditi građenje jednostavnih građevina;

Usmjerenje:    VISOKOGRADNJA

 • PRORAČUNATI jednostavnije armiranobetonske, metalne i drvene konstrukcije i njihove elemente
 • NACRTATI armaturne nacrte greda, ploča, zidova i stupova, te izvedbene nacrte jednostavnijih metalnih i drvenih konstrukcija
 • PREDLOŽITI način i organizaciju montaže, te odabrati sredstva za montažu
 • PLANIRATI ispitivanja svojstva građevinskih materijala
 • ANALIZIRATI rezultate ispitivanja svojstva građevinskih materijala
TVZ.hr koristi kolačiće(cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice. Više o kolačićima pročitajte ovdje.
Prihvaćam
x