Ishodi stručnog preddiplomskog studija elektrotehnike

Prolaznost i uspješnost na Stručnom studiju ELO 2013-2014
 • Analizirati tehnička rješenja električnih i elektroničkih elementa, uređaja, postrojenja i sustava
 • Dimenzionirati elemente i opremu prema tehničkim zahtjevima korisnika i tehničkim normama
 • Sudjelovati u razradi projektnih rješenja i izradi dokumentacije za izvođenje i primjenu uređaja, postrojenja i sustava
 • Nadzirati izradu i ispitivanje opreme, izvođenje postrojenja prema projektima i ispitivanja na terenu
 • Voditi održavanje opreme, pružati korisnicima pomoć pri korištenju i servisiranju kod proizvođača i na terenu

Dodatni ishodi za AiPR

 • Analizirati i ispitati  statička i dinamička svojstva elementa tehničkih procesa u svrhu postavljanja matematičkog opisa upravljačkih karakteristika
 • Izabrati opremu za postavljanje sustava upravljanja, regulacije i nadzora tehničkih procesa  konverzije energije, skladištenja fluida, transporta materijala i osoba te toplinskih procesa
 • Primijeniti modele regulacije u svrhu analize i sinteze  za postizanje traženih pokazatelja regulacije procesa
 • Postaviti algoritme upravljanja i regulacije temeljem analize djelovanja jednostavnijih procesa
 • Izraditi programsko rješenje upravljanja i nadzora primjenom procesnih upravljača

Dodatni ishodi za smjer EE

 • Razumjeti princip rada električnih rotacijskih strojeva, transformatora, dalekovoda i sklopnih aparata
 • Analizirati mehanička, naponska i strujna naprezanja elemenata elektroenergetskih postrojenja
 • Primijeniti modele elemenata elektroenergetskih postrojenja za određivanje strujnih i naponskih stanja u normalnim uvjetima pogona kao i u uvjetima kratkog spoja
 • Izabrati rotacijskestrojevezaelektromehaničkupretvorbu energije
 • Izabrati transformatore, nadzemne vodove i sklopne aparate za prijenos idistribuciju električne energije

Dodatni ishodi za KiRT

 • Programirati ili sudjelovati u izradi programskih rješenja za telekomunikacijske objekte, mreže ili sustave
 • Organizirati i nadzirati kvalitetnu izvedbu projekata za postizanje ciljanih funkcionalnosti telekomunikacijskih objekata, mreža ili sustava
 • Formulirati tehničke zahtjeve za intervencije na telekomunikacijskom objektu, mreži ili sustavu kako bi se funkcionalnost uskladila s normama i zahtjevima korisnika
 • Razviti i  implementirati ugradbene računalne sustave te prateće programske i sklopovske podrške
 • Razviti, implementirati i pružiti potporu sustavu za praćenje računalno upravljivih procesa
TVZ.hr koristi kolačiće(cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice. Više o kolačićima pročitajte ovdje.
Prihvaćam
x