Ishodi specijalističkog diplomskog studija graditeljstva

 • UPRAVLJATI izvođenjem građenja svih vrsta građevina
 • PREDLOŽITI rješenja srednje složenih građevina visokogradnje i niskogradnje
 • ANALIZIRATI i vrednovati utjecaje planiranog građevinskog zahvata na okoliš
 • UPRAVLJATI građevinskim poduzećem u tržišnim okruženju
 • UPRAVLJATI imovinom i ljudskim potencijalima

Usmjerenje:    GRAĐEVINSKO PODUZETNIŠTVO

 • VODITI izradu projekata organizacije građenja i  projekata uređenja gradilišta
 • PLANIRATI dinamiku izvođenja radova sa svim potrebnim resursima potrebnim za realizaciju projekta
 • ODABRATI optimalnu inačicu organizacije tehnoloških i logističkih procesa građenja na gradilištu
 • VRJEDNOVATI ostvarenja pri izvođenju radova na gradilištu
 • IZRAČUNATI količine potrebnih resursa za izvođenje radova na gradilištu,

Usmjerenje     NISKOGRADNJA

 • ANALIZIRATI topografske, geotehničke i druge parametre kod projektiranja prometnica
 • PROVESTI geotehničke proračune i predložiti rješenja geotehničkih konstrukcija
 • UTVRDITI plan istraživanja i predložiti rješenja kolničkih konstrukcija, podzemnih građevina i tunela
 • PROVESTI izbor mjerodavnih parametara te valorizaciju rješenja uključujući i utjecaj na okoliš
 • UPRAVLJATI građenjem većih objekata prometnica (ceste, željeznice i drugo)

Usmjerenje     OKOLIŠ U GRADITELJSTVU

 • PROCIJENITI utjecaje uklapanja građevina u okoliš te predložiti mjere zaštite voda i okoliša
 • PRORAČUNATI osnovne elemente vodno komunalnih građevina, posebno sustava kondicioniranja i pročišćavanja voda
 • KONCIPIRATI cjelovita rješenja zbrinjavanja i odlaganja krutog otpada
 • PROVESTI izbor mjerodavnih parametara i valorizirati rješenja vodno komunalnih sustava i hidrotehničkih građevina
 • UPRAVLJATI građenjem većih vodno komunalnih i hidrotehničkih građevina

Usmjerenje:    VISOKOGRADNJA

 • PRORAČUNATI na razini glavnog projekta srednje složene armiranobetonske, metalne i drvene konstrukcije
 • NACRTATI na razini izvedbenog projekta potrebne armaturne nacrte  i radioničke nacrte metalnih i drvenih konstrukcija
 • PROCIJENITI prikladnost proračuna konstrukcije u tehničkoj dokumentaciji namijenjenoj za izvođenje
 • ORGANIZIRATI nadzor nad izvedbom građevine srednje složenosti
 • OPRAVDATI isplativost primijenjenog materijala u konstrukciji.
TVZ.hr koristi kolačiće(cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice. Više o kolačićima pročitajte ovdje.
Prihvaćam
x